Povodí Moravy jednalo se starosty měst a obcí na Dyji

JIHLAVA: Ve čtvrtek 18. června se v Jihlavě konalo setkání zástupců státního podniku Povodí Moravy se starosty měst a obcí v územní působnosti závodu Dyje z Jihlavska, Dačicka a Žďárska. Základním tématem společného jednání byla kromě údržby vodních toků a břehových porostů také otázka povinností správce vodních toků a majitelů pozemků.

Pozvání na společné jednání přijaly celkem tři desítky zástupců měst a obcí. Po úvodní prezentaci aktuálních a plánovaných činností podniku v působnosti závodu Dyje následovala odborná diskuze. Ta se týkala převážně údržby břehů řek, druhové skladby nově vysazovaných porostů a likvidace invazivních rostlin jako je křídlatka nebo bolševník. Zástupci PM také přítomným starostům osvětlili, proč doporučují vodoprávním úřadům, aby stanovovaly přísnější limity pro čistírny odpadních vod v odbourávání fosforu.

„Pevně věřím, že naše snaha o otevřenost a vzájemnou spolupráci povede k nalezení efektivních řešení v oblasti životního prostředí a ochrany vodních toků,“ řekl na závěr generální ředitel RNDr. Jan Hodovský, který tím společné setkání Povodí Moravy se starosty obcí a měst zakončil.

Setkání se zástupci obcí a měst v územní působnosti dalších závodů plánuje Povodí Moravy v následujících měsících.

Fotografie pro média:

Povodí Moravy jednalo se starosty měst a obcí na Dyji

stáhnout originál (JPG, 4 MB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 18. června 2015, 15:58aktualizováno 14. října 2015, 08:03 štítky: Dyje, setkání se starosty, protipovodňová opatření, údržba toku, údržba břehových porostů,