Zámecký potok na Vyškovsku je opravený a vyčištěný od nánosů

Na konci roku 2015 dokončilo Povodí Moravy, s.p. opravu koryta Zámeckého potoka v obci Kožušice na Vyškovsku. V úseku dlouhém 500m vodohospodáři odtěžili 600m3 nánosů, které bránily plynulému odtoku vody během zvýšených průtoků.

Po odstranění pařezů a sedimentů z koryta toku opravili zaměstnanci PM také kamenné opevnění, které už bylo značně poškozené. Svahy nad opevněním byly takzvaně vysvahovány a osety travní směsí. Opravou Zámeckého potoka tak došlo ke zvýšení kapacity koryta a tím k větší ochraně okolních pozemků a staveb před rozlivy v době zvýšených průtoků.

Stavba začala začátkem listopadu a na její financování poskytlo Ministerstvo zemědělství dotace ve výši 591 tis. Kč z celkových nákladů 740 tis. Kč. 

Fotografie pro média:

Zámecký potok na Vyškovsku po odbagrování a úpravě
Zámecký potok po opravě
stáhnout originál (JPG, 2 MB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 8. ledna 2016, 08:43aktualizováno 8. ledna 2016, 17:32 štítky: Zámeský potok, čištění nánosů, odtěžení nánosů, těžba sedimentů,