Luhačovice

Vodní nádrž Luhačovice má za sebou více než dva roky prací na její revitalizaci. Státní podnik Povodí Moravy zde provedl řadu dílčích akcí včetně největší z nich, odtěžení 295 tisíc krychlových metrů sedimentů ze dna. Celkové náklady dosáhly asi 146,5 miliónu Kč, hlavně ze zdrojů Ministerstva zemědělství ČR, ale i Zlínského kraje a zdrojů podniku.