Čištění drobných toků v provozu Valašské Meziříčí

Povodí Moravy obnovil průtočné profily na trojici drobných vodních toků ve Zlínském a Olomouckém kraji. Dodavatelská firma odvezla z koryt přes 4.300 m3 nánosů. Jen závod Horní Morava udělal loni na těchto tocích přes 50 drobných zásahů a akcí.

Státní podnik Povodí Moravy dokončil v březnu vyčištění trojice drobných vodních toků ve Zlínském a Olomouckém kraji, které převzal do své péče v roce 2011 od zaniklé Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Dodavatelská firma pracovala na Opatovickém potoku v Ústí na Přerovsku, dále na úseku Loučky v Brankách na Vsetínsku a na části potoku Komárník v obci Komárno na Kroměřížsku.