Vysazení kapra na VD Těšany dne 12. 3. 2020

Na VD Těšany bylo dne 12. 3. 2020 vysazeno 400 kg kapra o průměrné hmotnosti 2 kg. Další dosazení kaprovitých i dravých ryb bude následovat v dubnu.